Agresja w mediach 

Największe niebezpieczeństwo, tkwi w filmach i grach komputerowych zawierających sceny przemocy i wątki o tematyce seksualnej. Najbardziej narażone na agresję pokazywaną w mediach są małe dzieci, które niestety nie potrafią jeszcze odróżnić fikcji od rzeczywistości.

Nawet w dzisiejszych bajkach przeznaczonych rzekomo dla najmłodszej publiczności obecna jest agresja. Bohaterzy kreskówek kiedy,,mają z kimś problem,, najczęściej zachowują się w stosunku do niego w brutalny sposób: biją, więżą a nawet zabijają. Większość z nich posiada jakieś,,super
moce,, ,które zawsze im pomagają w każdej niebezpiecznej sytuacji. Dziecko nie potrafi
niestety odróżnić tej ekranowej fikcji od rzeczywistości. Zachowania bohaterów kreskówek
postrzega jako swoje i pojawia się u niego przekonanie, że może wyjść z każdej sytuacji bez
szwanku.

Pełno agresji jest również w grach komputerowych. Setki dzieci i młodych ludzi
poświęca sporo czasu na zabawę w zabijanie, rozrywanie i deptanie przeciwników, słucha jęków
ofiar i huku wybuchów, przyzwyczajają się do myślenia w kategoriach nie współdziałania, ale
walki. Pokazywana w mediach agresja jest o tyle niebezpieczna, że powoduje u młodego
człowieka brak jakichkolwiek zahamowań. W dzisiejszych czasach nie jest rzeczą rzadką
brutalne zachowanie dzieci w stosunku do swoich rówieśników czy nawet dorosłych. Przemoc
traktowana jest dzięki animowanym postaciom jako normalna reakcja na stresującą sytuację,
, jest łatwym sposobem na rozwiązanie konfliktu.

W dzieciach zatraca się poczucie winy związane ze zrobieniem komuś krzywdy, jest rzeczą normalną brak współczucia dla innych.
Kolega podczas sprzeczki staje się wrogiem, którego można,,zabić,, tak jak czynią to fikcyjne
postacie z telewizji. Powtarzające się sceny przemocy w mediach mogą wyzwolić lęk, dzieci
mogą zacząć się bać otaczającej je rzeczywistości. Nie jest więc rzeczą dziwną stwierdzenie, że
wzrost przemocy w mediach przyczynił się do wzrostu przemocy realnym świecie. Istnieje
wiele przykładów wpływu agresywnych zachowań z tv na dzieci.

Coraz częściej dzieci popełniają przestępstwa niebezpieczne dla zdrowia i życia innych takich jak bójki, kradzieże i gwałty, piją alkohol, stosują agresję słowną i fizyczną. 8Z badań amerykańskich naukowców
wynika, że w kreskówkach jest trzy razy więcej przemocy niż w filmach dla dorosłych. Badania
prowadzone w Polsce ujawniły, że w najczęściej oglądanych programach ogólnopolskich ( TV 1, TV
2, POLSAT, TVN) jeden obraz przemocy przypada średnio co cztery minuty. Dzieci oglądające
takie programy, mogą wyrobić sobie pogląd na przestępstwa i przemoc jako na normalne zjawiska
występujące w życiu dorosłych(badania wykazały, że zachowania społeczne dorosłych zostały
ukształtowane przez to co oglądali w dzieciństwie.


Przemoc, drastyczne sceny, szczególnie często występują w mediach komercyjnych. Media te na
ogół nie przestrzegają żadnych zasad, które zabraniają emitowania programów zagrażających
rozwojowi dziecka przed godziną 23. Często drastyczne filmy są reklamowane w ciągu dnia i nie
uprzedza się widzów przed jego emisją o wymaganiach wiekowych do prawidłowego ich odbioru.
Młody człowiek, który często ogląda filmy i programy ociekające przemocą zatraca w sobie
pozytywne postawy takie jak:współczucie, miłość i szacunek do drugiego człowieka. Prezentuje
często postawę nie tolerancji i wrogości.

Nie akceptuje tego co jest dla niego nowe czy odmienne.
Jest wrogo nastawiony do rówieśników jak i osób starszych, jak i osób wyznających inną wiarę,
mających inny kolor skóry, czy odmienne przekonania.